ANBI

Stichting

Kom Dichterbij is in maart 2021 opgericht en momenteel loopt de aanvraag als ANBI-stichting.

ANBI-gegegevens

RSIN: 862360444

Het bestuur van Kom Dichterbij bestaat uit:

  • Else Walinga (voorzitter)
  • Els van Dijk (secretaris)
  • Gert-Paul van der Beek (penningmeester)

Statuten

De visie van de stichting is: Ieder mens wordt gezien en gehoord.

Kom Dichterbij heeft ten doel: het geestelijk welzijn van ongeziene mensen – mensen die aan de rand van de samenleving leven of zich op een andere manier niet gezien voelen – te verbeteren en hun levensvragen te beantwoorden. De stichting doet dat met eigen teamleden en vrijwilligers alsmede door middel van het ondersteunen van mensen die zich het lot van deze mensen aantrekken. De stichting helpt hen door het geven van onderwijs om hun onderlinge eenheid, betrokkenheid en dienstbaarheid aan elkaar te bevorderen, en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • actief te zijn in het werkveld, waardoor zij vanuit hun contacten in contact komen met ongeziene mensen
  • lokaal hoop delen aan ongeziene mensen door hen te ontmoeten of uit te nodigen;
  • het geven van trainingen en toerusting om de onbekende medewerker op te zoeken en te laten groeien, zodat zij nog meer effect hebben in het werkveld in hun omgeving, werk of maatschappelijke organisatie;
  • het samenwerken met andere verenigingen/stichtingen en instellingen: het werven van fondsen, sponsoren, donaties, giften en legaten;
  • en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Kom Dichterbij vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventueel kunnen voor de stichting werkelijk gemaakte onkosten wel worden vergoed. In een aantal gevallen kan een kleine (onkosten)vergoeding aan vrijwilligers worden verstrekt binnen de kaders van de Belastingdienst.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het huidige beleidsplan zijn hier te lezen: Hoofdlijnen beleidsplan