OP WEG NAAR STICHTING KOM DICHTERBIJ

Een interview met Arjan en Else Walinga

In “Het verhaal achter de naam” kun je lezen hoe de droom van Else begon. Dat gebeurde eigenlijk zonder dat ze het doorhad. Het was mei 2015 in Peru; Een schilderij, een meisje voor de spiegel, een Leeuw en een Lam. Dat is wat God haar liet zien. ‘Mijn hart begreep het direct’ verteld ze. ‘Tenminste, die begreep de kern direct, het hart van de boodschap. Gods liefde voor Zijn mensen. Maar hoe en wat, daarover had ik geen idee. God sloeg een nieuwe weg in, met mij aan Zijn hand. Daar loop ik nu nog steeds, inmiddels samen met anderen. Wij begrijpen het lang niet altijd, maar Hij weet de weg! ’ Het is nu jaren later, ik kijk met haar terug en ook kijken we voorzichtig vooruit naar wat er staat aan concrete resultaten.

God maakt ons klaar

‘Die weg die God insloeg ging vooral om het klaarmaken van mijzelf,’ zegt ze ‘van mij maar ook klaarmaken van mijn man Arjan, want God had een plan, niet alleen met mij, maar voor ons samen.’ Jaren daarvoor had God al tot Elses hart gesproken door de bijbeltekst “Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen”. Met vallen en opstaan geloofde ze hem, maar ze hadden nog een lange weg te gaan. Maar één ding was duidelijk: ze werden zorgvuldig gesnoeid en gekneed. Ieder apart én samen.
Else onderging persoonlijke pastorale zorg en pakte zo haar herstelproces aan. Daarnaast studeerde ze veel en ging ze trainingen volgen. Tijdens een van die trainingen leerde ze een bijzonder echtpaar kennen. Samen richtten ze de stichting ‘Gods Liefde Maakt Vrij’ (GLMV) op. ‘Met hen en het team dat ontstond begeleidden we confidenten op hun weg naar innerlijke genezing en bevrijding in de Naam van Jezus. (Dat doen zij nog) Ik leerde ik onnoemelijk veel; over mijzelf en het helpen van anderen’.

Leren door teamwork

Terugkijkend zegt ze: ‘Wonderlijk hoe God ons allemaal wil inzetten om Zijn Goede Nieuws handen en voeten te geven. Hier en ook door mijn ervaring als teamleidster van de lokale Alpha-cursus, zag ik hoe bijzonder God werkt door teamwork. Ik ben daar nog altijd diep van onder de indruk. Verschillende karakters vormt Hij samen tot één team, uniek afgestemd op de ontmoetingen waarvan Hij al weet dat ze zullen komen. Ieder teamlid apart is instrument in Gods Hand. Maar het team zelf is dat ook.’ Else begrijpt nu waarom Jezus zelf bidt voor die eenheid in Johannes 17:21. Vanuit dit besef schreef zij de cursus ‘teams groeien in eenheid’. Bij de Alpha-cursus en GLMV begon Else met het geven van aanvullend onderwijs. ‘Steeds meer merkte ik dat daar mijn hart naar uitging. Onderwijs dicht bij de praktijk van alle dag. Daar worden we namelijk gevormd naar Zijn beeld; dat is het belangrijkste!‘ Al met al kreeg Else veel ervaring zowel met individuele begeleiding, het geven van onderwijs en het begeleiden van teams. Deze vier dingen, zijn in Kom Dichterbij terug te vinden.
Snoeien, minder van mijzelf, meer van God
Ik spreek ook Arjan, de man van Else. ‘Voor mij betekende het gesnoeid en gevormd worden dat ik door fysieke en mentale ziekte heen ging’. In die tijd groeide zijn afhankelijkheid van God en het leren kennen van zijn eigen hart. Later ontdekte hij op verschillende reizen zijn liefde voor de ongeziene mens. In het bijzonder op een reis die Else en Arjan maakten met jongeren naar Botswana. Ook durfde hij langzaam zijn eigen, soms heel diep weggestopte gaven en kwaliteiten te vertrouwen. Ik hoor in wat hij vertelt hoe mooi God Arjans dagelijkse werk bij Bouwend Nederland gebruikt om hem van alles te leren. Over zijn eigen hart en handelen en dat van anderen. Over besturen en organiseren, heel handig natuurlijk, maar óók over heel geestelijke zaken zoals nederigheid, dienen, gebed en leiding van God. ‘Dat kan dus prima, gewoon op de werkvloer’ denk ik hardop. ‘Misschien wel juist daar’ ‘Ja, reageert Arjan, bij mij was en is dat in elke geval een goede leerschool. Hoe meer ik God bij concrete punten ging betrekken hoe duidelijker ik zag hoe betrokken Hij is op alles wat ik deed. Dat veranderde mijn beeld van Hem. God is een God van dichtbij. Hij helpt mij en geeft mij Zijn liefde voor de mensen waarmee ik werk.’ vertelt Arjan enthousiast. ’Het verlangen werkelijk verschil te maken, groeit bij mij nog elke dag. Zowel op het werk als bij Kom Dichterbij.’

Droom-vakantie

Else herinnert zich nog goed dat ze op vakantie in Spanje, tijdens een heerlijk warm avondje met een goed glas wijn, voor het eerst hardop hun dromen deelden. ‘En ze kwamen zo mooi samen! We zagen het allebei voor ons: een plek vol van Gods Liefde, een bus die naar mensen toe gaat, antwoorden op levensvragen… ja, een plek waar mensen zich ècht gezien en gehoord voelen, onvoorwaardelijk. Een plek om te groeien, te leren, een plek waar het goed toeven is.’

Telkens licht voor één stap

In juli 2018 hielden ze samen een avond waarop ze voor het eerst hun droom met anderen deelden en hen vroegen mee te denken. Het was voor ons echt een overwinning! Else laat me een tekeningetje zien van een van de bezoekers die dit beeld kreeg: (tekeningetje). ‘God roept ons steeds dichterbij en geeft elke keer licht voor de volgende stap. Dat is ook precies hoe we het ervaren. Nu ook nog. We weten nog niet hoe het worden zal. Wel weten we dat God dat wel weet en dat Hij zal voorzien in wat we nodig hebben voor het volgende. Het houdt ons afhankelijk van Hem!
Ik vraag hen waar ze op hopen als ze aan Kom Dichterbij denken. ‘Wij willen graag persoonlijke ontmoetingen met mensen, van hart tot hart, zonder oordeel. Ook is de waarde van ‘samen optrekken’ erg van belang. We kunnen zoveel van elkaar leren, zowel wij als team, onze vrijwilligers en de bezoekers van activiteiten en cursussen. God is een God van relaties. Binnen de ontmoetingen kan iedereen Jezus Liefde leren kennen en die aan elkaar doorgeven. Over en weer! Dat is onmisbaar. Ik heb gezien en ervaren dat dáarin een mens zijn eigenwaarde vindt; in de ontdekking dat je van waarde bent, los van je prestaties. Dat wat je te bieden hebt ligt al in je hart. Dat is de plek van waaruit God wil dat we leven, omdat we de dingen dan letterlijk ‘van harte’ kunnen doen! In het zónder oordeel met elkaar optrekken ligt genezing van onze gebroken harten. De opdracht is: Onze God liefhebben en onze naaste, als onszelf. Wat klinkt dat eigenlijk simpel. De eenvoud daarvan, is vast niet voor niets.’

Het kleinste maar meest krachtige team

Tussen de vakantie in Spanje en de oprichting van de stichting lagen nog heel wat jaren. Jaren waarin God het huwelijk van Arjan en Else onder handen nam. Dat was pijnlijk en nodig maar alle moeite waard, vertellen ze. ‘Het is bijzonder hoe we nu samen kunnen werken in Gods Koninkrijk en kunnen bouwen aan Gods droom die Hijzelf in ons hart gaf. En wat kunnen we nog lekker veel leren en groeien!’ Dat laatste stukje van de zin ‘God liefhebben boven alles en onze naaste, als onszelf was nog iets waar God hen nog meer over wilde leren. Zij leerden zichzelf serieus te nemen, op te staan en de plek in te nemen die Hij voor hen had bedacht. ‘Dat was voor mij de reden dat ik mijn baan in het speciaal onderwijs op zei en mijn bedrijf Kom Dichterbij begon met pastorale zorg en cursussen over pastorale thema’s. Het was een grote, zeer leerzame stap.’ Als ik vraag wat de belangrijkste stap was antwoord Else: ‘Karaktervorming. Dat is het áltijd bij God, volgens mij… Al het andere is bijzaak. Je neemt niets mee als je sterft.. alleen jezelf, dat wie jij bent.’
Arjan en Else wisten al snel dat zij dit niet alleen konden doen, Kom Dichterbij zou een stichting worden. Daarvoor was het nodig te leren wat je wel en niet kan. ‘Het is allebei even belangrijk. Het is de reden dat God teams maakt zoals hierboven beschreven. En ik ben Hem er zéér dankbaar voor!

Onmisbare vrijwilligers

Ondertussen waren er lieve zussen die meehielpen met het organiseren van inloopochtenden, cursussen en een vrouwenconferentie. Thema-ochtenden en -weekenden. Ook de individuele gesprekken wierpen zijn vruchten af. Dat alles was erg bemoedigend. ‘Maar de stap om anderen officieel te vragen zich echt te verbinden aan Kom Dichterbij vond ik erg moeilijk,’ zegt Else. ‘Ik bleef twijfelen, t is toch niet niks wat je iemand vraagt en.. geloofde ik er ècht zelf wel in? Dat was een lastige periode.’ In januari 2019 ontmoette Else Lisette, die nu ook een van de bestuursleden is. ‘Door de wonderlijke dingen die God door ons contact deed en doordat zij duidelijk meer ‘van doen dan van denken is’ zegt Else lachend, kregen we de moed meer concrete stappen te zetten en de eerste bestuursleden te gaan zoeken.’ Arjan bleef nog op wat de achtergrond, ook hij had tijd nodig. Wat bedoelde God precies? En een echtpaar in een bestuur mag zelfs niet. Hier vormden zich het idee over de vorm van het bestuur met raad van toezicht en denktank. “Ik vind het elke keer als we bij elkaar komen weer ontroerend om te merken dat er mensen zijn die van harte onze droom delen en daarin mee willen doen, dat het hun tijd en energie mag kosten!” Ik hoor haar verwondering als ze dit zegt.

Stijders voor Kom Dichterbij

Het koste een tijdje voor losse puzzelstukjes op z’n plek vielen en er was een hoop geestelijke strijd rondom, maar God is trouw en gaf licht zoals beloofd. Hij gaf coaches, steeds weer nieuwe moed en nieuwe inzichten. Zo groeide het team en zij bleven leren! De tekening met het beeld van die eerste avond hielden zij steeds voor ogen en ook hoorden ze van verschillende kanten “het moet geboren worden.” “Nou ja, dat duurt ff, geboortes gaan niet vanzelf…, weet ik uit ervaring” zegt Else lachend. Maar uit deze periode van strijd is een trouwe gebedsgroep voortgekomen. ‘Super belangrijk en zéér bemoedigend. Altijd kunnen we bij deze geweldige bidders terecht!’

Liefde

Het is nu juni 2020. Kom Dichterbij heeft een super gemotiveerd en leuk bestuur. ‘En er zullen nog andere leuke mensen bij komen! Dat is nodig voor de officiële stap naar de notaris. Officieel zijn we nog geen stichting he?! Wil Else toch even kwijt voor t heldere plaatje. “Maar we willen velen bereiken’ zegt Arjan. ‘En velen die ook weer velen bereiken. We realiseren ons hoeveel onbereikbare mensen er zijn, achter letterlijk gesloten deuren of figuurlijk opgetrokken muren. Deze mensen hebben vragen, zoveel vragen, grote en kleine. En Jezus is het antwoord! Hij is de weg, de waarheid en het leven.’

Welkom

De mensen die bij Kom Dichterbij betrokken zijn hebben ieder op hun eigen weg met God een bijzondere liefde gekregen voor mensen met levensvragen. Door het organiseren van acties, activiteiten en het geven van onderwijs nodigt Kom Dichterbij iedereen die dat wil uit met de woorden: Kom Dichterbij – Kom Dichterbij Hem!