Kernwaarden Kom Dichterbij

EVANGELISATIE

We verspreiden de geur van Christus en zijn een brief van Hem. We bedoelen daarmee dat we zowel in woorden als daden en in onze hele levenshouding Jezus naleven. Soms spreken we zonder woorden, soms juist met. In alle gevallen is ons uitgangspunt het Evangelie van Jezus Christus en de autoriteit van de Bijbel. Zo verspreiden we Zijn Licht en Zijn levende Woord.

VRIJWILLIGERS

We mobiliseren en trainen mensen die Jezus volgen om hun ongeziene medemensen met Zijn Liefde in aanraking te brengen. Jezus liefde is onvoorwaardelijk, gratis, geduldig en niet kwetsend. Zij wordt nooit opgedrongen. Elke medewerker werkt door de Liefde van God gedreven mee en heeft geleerd het evangelie in alle echtheid en kwetsbaarheid, met een liefdevol oog en oor voor de ander te delen en diens grenzen te respecteren.

SAMENWERKEN

We werken graag samen met kerken en andere organisaties. We kunnen samenwerken met vrijwilligers vanuit verschillende christelijke kerken en organisaties als ze onze kernwaarden kunnen onderschrijven. Onze bediening staat open voor initiatieven, bij wie ze ook vandaan komen.

TRANSFORMEREND

We geloven dat het Koninkrijk van God het leven van een mens verandert, daaruit voortkomend ook de omgeving waar hij bij hoort. De ongeziene mens leert de Liefde van God kennen, verandert en wil die alles veranderende Liefde weer doorgeven. Hij/zij wordt aanstekelijk.

TOERUSTEN

We geven toerusting en onderwijs aan mensen die werken met onze doelgroep, dit kunnen ook medewerkers van andere organisaties zijn.

DIENEN

Onze bediening is gebaseerd op relaties van vertrouwen, die ontstaan zijn door het dienen van elkaar. Dienen is een sleutel tot leiderschap.

ONDERWIJS

Op verschillende manieren geven we onderwijs over de onvoorwaardelijke liefde van God, het verlossende werk van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest. Ons onderwijs is erop gericht kennis te vergroten over de oorzaken en oplossingen van geestelijke strijd en lijden in deze wereld. Zodoende over het rijk van de duisternis, innerlijke genezing en bevrijding.

PASTORALE COUNSELING

We verlenen geestelijke zorg door middel van individuele gesprekken, pastorale cursussen en groepsonderwijs. Onze pastorale zorg is gericht op innerlijke genezing en zo nodig op bevrijding