Misie/Visie

Visie
Stichting Kom Dichterbij staat ervoor dat ieder mens wordt gezien en gehoord.
Als grondslag voor haar bestaan en haar arbeid aanvaardt de Stichting de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Met de drie pijlers liefde, bemoediging en onderwijs onderneemt Komt Dichterbij verschillende activiteiten voor de ongeziene mens.

Missie
Kom Dichterbij deelt lokaal hoop aan de ongeziene mensen door hen te ontmoeten of uit te nodigen. De Stichting maakt zich hard voor ongeziene mensen die niet binnen haar eigen bereik liggen maar die wel in het bereik van anderen zijn.
Kom Dichterbij heeft daarom tot doel om via training en toerusting deze onbekende werker op te zoeken en ze te laten groeien, zodat zij nog meer effect hebben in het werk dat zij doen in hun omgeving, werk of maatschappelijke organisatie.
Doordat de medewerkers van Kom Dichterbij zelf actief zijn in het veld spreken zij vanuit het contact met ongeziene mensen. Dit bevordert de onderlinge eenheid, betrokkenheid en dienstbaarheid aan elkaar.