Pastoraat

De naam “Kom Dichterbij” is zowel een uitnodiging  als een verlangen dat in mij leeft voor iedereen die niet goed meer weet hoe het verder moet. Kom Dichterbij en kijk in de spiegel. Zie je eigen hart, wie ben jij? Hoe gaat het met je? Hoe gaat het ècht met je? Maar mijn verlangen is in het bijzonder ook dat je dichterbij Jezus komt en ziet wat Hij voor je deed aan het kruis. Dat je leert hoe Hij met liefde naar je kijkt én dat je ontdekt dat je Gods geliefde kind bent. Uniek en precies goed. 

Ik zou willen dat je de klank van mijn stem kon horen als ik deze woorden naar je uitspreek. Bemoedigend, liefdevol en zonder oordeel. “Kom maar dichterbij. Het is veilig hier.” Soms zal je kunnen horen dat naast liefde ook aansporing in mijn woorden doorklinkt. Een oproep om op te staan, wakker te worden misschien zelfs wel. Ik zal dat doen omdat ik weet dat je alleen als je dichterbij komt zult kunnen zien wat zo waardevol is!

inzicht door kennis

Soms is een cursus of conferentie een mooie aanvulling op individueel pastoraat. Als ik dit gepast vind zal ik je voorstellen hieraan deel te nemen bij Kom Dichterbij of elders.

Meer lezen

Pastor

Het woordje ‘pastor’ van ‘pastorale counseling’ betekent: herder. Ik ben niet die herder, Jezus wel. Daarom zal ik tijdens onze gesprekken altijd Zijn leiding zoeken en je helpen met Hem contact te maken. Waar je ook doorheen bent gegaan, of nu doorheen gaat. Hij weet en is de Weg. Met Zijn hulp wil ik graag op die manier naar je luisteren dat je je ook daadwerkelijk gehoord, gezien en geliefd voelt.

Zorg

Pastorale zorg kan een goede aanvulling zijn op reguliere hulpverlening. Geloofsvragen, geestelijke strijd en thema’s als schuld, vergeving en schaamte zijn een belangrijk onderdeel van mijn zorg. Thema’s die in reguliere hulpverlening niet of minder aan bod komen.

Iets bespreken?

Neem gewoon contact op

Contact