Bemoediging

Kom jij dichter naar ons?

Met onze tweede pijler, ‘bemoediging’ willen we bereiken dat mensen figuurlijk een stapje dichter naar ons doen. Een stapje in vertrouwen. Dat doe je eigenlijk al als je deel neemt aan een van onze activiteiten en je hart opent voor wat we daar met je willen delen. Zoals het bij de “liefde” erom gaat dat wij luisteren naar de vragen die leven in de harten van onze gasten, zo gaat het er bij ‘bemoediging’ om dat we helpen bij het zoeken van antwoorden. Daarom zijn wij ‘hier’ dus meer aan het woord. We vertellen, reiken dingen aan, geven advies en delen onze eigen ervaringen.

Op welke manier kunnen we jou helpen?

We kunnen lasten niet van je overnemen, maar we kunnen je wel helpen door een eindje naast je te lopen. We doen dat vanuit de liefde van Jezus Christus en het Woord van God. Dat is wat we door willen geven. Wij hebben ontdekt dat bij Hem de vrede te vinden is die de wereld niet bieden kan.

Wij gunnen je die vrede! Een stapje dichter naar ons doen, betekent dat je aanvaard dat ons uitgangspunt van gesprek onze christelijke levensovertuiging is. Vanuit die grondhouding organiseren wij activiteiten die helpen om stil te staan bij vragen die in het leven van mensen zijn ontstaan. De vragen die in het hart leven zijn het waard om serieus genomen te worden. Ze mogen tijd en moeite kosten. Antwoorden zijn zelden zo één, twee, drie te vinden, maar de stap nemen om er nu écht even voor te gaan, dat helpt. 

Dit kan bijvoorbeeld goed doordat we op verschillende manieren thema-gerichte onderwerpen op tafel brengen die we ook op verschillende manieren bespreken, samen met anderen die zich in dat thema herkennen. Dat doen vanuit een open en eerlijke houding, ook van onze kant, kwetsbaar en echt. We hebben je onvoorwaardelijk lief en zijn overtuigd van Gods Liefde en de Bijbelse antwoorden.

Wat kun je verwachten tijdens de activiteiten?

Alhoewel mensen veel hebben aan de thema’s die we aanbieden en de manier waarop we die behandelen, zijn we beslist géén therapiegroep. We stellen op een ontspannen en liefdevolle manier duidelijke grenzen als dat nodig is. We bieden ruimte om te zoeken, te ontdekken en te leren. Er is moed voor nodig om moeilijke vragen onder ogen komen en zeker om ze hardop te stellen. Alle mensen uit ons team weten dat uit eigen ervaring. We bieden deelnemers een veilige leeromgeving waar je jezelf kunt uitspreken én een plek waar je handreikingen krijgt waar wij in geloven.

Wat voor thema’s worden er besproken?

Tijdens een workshop, koffietafel, conferentie, cursus of wat dan ook, zullen we onderwerpen bespreken die er echt toe doen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Je bent geliefd, ondanks je falen.
 • Wat moet ik met de last die ik meedraag?
 • Waar komt al dat kwaad en lijden vandaan?
 • “Wat als het leven zinloos/doelloos voelt
 • Hoe zit het met de Vrede in jouw hart?
 • Geest, ziel, lichaam – Wat moet ik me daarbij voorstellen?
 • Is er leven na de dood? Ik ben bang om te sterven.
 • Boos, bitter, beter – over vergeving
 • Jezus stierf aan het kruis voor mij? Hoezo dat?!
 • Bestaat er een bovennatuurlijke wereld?
 • De bijbel begrijpen

Voor wie is het bedoeld?

Dit soort vragen leven in harten van alle mensen, los van cultuur, status, historie, rijkdom, succes of geslacht.  Wij maken dan ook geen onderscheid, dat doet God ook niet. Iedereen is gelijk. Op een begrijpelijke manier delen we wat God ons in de Bijbel zegt over het onderwerp. Het zal gaan over het leven van alledag. We maken het ook praktisch zodat je er in het dagelijks leven wat aan hebt. Wij geloven in een God die niet aan de zijlijn staat toe te kijken, maar Die daadwerkelijk hulp en hoop geeft. Het gaat om een relatie met Hem. Wij zullen dingen vertellen die wijzelf tijdens onze ontdekkingsreis hebben geleerd en nog steeds aan het leren zijn. Met vallen en opstaan. Juist die dingen dragen eraan bij dat we de rijkdom, kracht en trouw van Gods liefdevolle Vaderhart hebben leren kennen. We nemen je graag mee op zoek naar de “parels in de blubber” die het leven zo de moeite waard maken.

Een uniek geliefde doelgroep: ernstig zieken en ouderen

Wij hebben een unieke doelgroep op ons hart om Gods Hoop aan door te geven, het zijn ernstig zieken en ouderen. Beiden weten ze dat ze waarschijnlijk niet lang meer te leven hebben. Daardoor dringen de levensvragen zich ongevraagd en soms heftig aan hen op. Zij kampen vaak met stille nood, onbegrepen vragen, allerlei emoties en angst voor wat komen gaat. De tijdsdruk die zij ervaren is snel verstikkend. Moeilijke vragen, weinig energie, mensen om een bed heen meelijden en ondertussen  hun eigen worstelingen hebben. Niet zelden ontstaat daardoor een gevoel van schuld of schaamte. Maar God heeft deze mensen bijzonder op het oog is onze ervaring. We bezoeken deze groep mensen. Dit gebeurt door een aantal van onze medewerkers die dit speciaal op hun hart hebben. Ben jij zelf zo’n persoon, of weet jij iemand die een bezoek zou willen ontvangen? Laat het ons weten via het contactformulier. Om de kwetsbaarheid van de situatie en het vertrouwen van de persoon om wie het gaat niet te beschadigen is het belangrijk dat deze zelf heeft aangegeven dat hij/zij het fijn vindt om bezoek van ons te ontvangen. Uiteraard mag er schroom zijn, maar zeker vanuit vrije wil gekozen.

Thema’s op locatie

Naast de thema-gerichte activiteiten en de bezoeken die we brengen aan onze speciale doelgroep is het ook mogelijk om ons te vragen om een thema te komen bespreken op een door jouw gekozen locatie aan een door jouw samengestelde groep. We organiseren graag een op maat gemaakte themadag/cursus of avond.

Waar vinden de activiteiten plaats?

De activiteiten vinden doorgaans bij ons op locatie plaats, dat is in De Unie, Bredewater 16 in Zoetermeer. We vermelden dit per activiteit op deze website onder het kopje ‘events’. Ook via onze social media zullen we het bekendmaken.

Wat kost het en hoe kan ik me aanmelden?

Omdat we graag veel activiteiten willen blijven aanbieden geven we aan het eind van ons samen zijn een giftenformulier mee. Je kunt op die manier zelf bepalen of je iets wilt geven en/of kunt missen. Je bent daar vrij in. Om je aan te melden moet je op deze website klikken op ‘events,’ daar wordt duidelijk hoe je aanmelding verder verloopt.