Onderwijs

We komen dichter bij God en bij elkaar

Met onze derde pijler ‘onderwijs’ willen we bijdragen aan het steviger in je schoenen staan zodat vragen van anderen je niet overvallen. Niemand wil met dooddoeners aankomen als het om harts-zaken gaat. Het is belangrijk je eigen worstelingen in de ogen te kijken om objectief naar de ander te kunnen luisteren. Hoe echter en meer ontspannen is, hoe veiliger het voor de ander is om over kwetsbare onderwerpen te beginnen. 

Hoe doen we dat?

Een vrede die van binnenuit komt is tastbaar. In Christus mogen wij de vrede doorgeven die de wereld niet bieden kan. Wij willen medewerkers en gasten graag helpen die Vrede eerst zelf te vinden. Naast de ander staan zonder oordeel is niet vanzelfsprekend. Ook geduldig zijn, onvoorwaardelijk liefhebben en leven vanuit het geloof gaat bij niemand vanzelf. De praktijk is soms hardnekkig, ingewikkeld en pijnlijk. Daarom organiseren wij in de tak ‘onderwijs’ van Kom Dichterbij cursussen en andere events voor christenen die gesterkt willen worden in hun eigen geloofsleven. Op die manier kunnen mensen in hun dagelijks werk of in de vrijwilligersorganisatie waar zij actief zijn veel meer bereiken. Het gaat er daarbij om dat we aanleren om middenin de strijd die het leven soms kan zijn ‘In Christus’ te blijven. We helpen om te leren ‘standhouden’, zegt Paulus of ‘Aan de wijnstok te blijven’ zoals Johannes het noemt. 

Wat is de reden voor deze activiteiten?

Al in het oude testament zegt God dat zijn volk ten onder gaat door gebrek aan kennis en dat ze hulp zijn gaan zoeken bij anderen omdat ze met Hem niet meer vertrouwt zijn. (Jesaja en Hosea) De kennis over God en het kennen van God zijn dus essentiële dingen in ons leven. Het is de enige manier om zelf overeind te blijven én er te kunnen voor anderen. Wij helpen medewerkers van andere organisaties om sterk te staan in je persoonlijk geloof zodat je van daaruit ‘uitgezonden’ kan worden. Vanuit de tegenwoordigheid van God, de wereld in, bewust van jouw zwakheid en vol van Zijn kracht!

Voor wie zijn deze activiteiten bedoeld?

Of je nou een mantelzorger bent, kerkenraadslid, dominee of vrijwilliger in de soepbus; ook jouw hart kan net zo goed genezing en voeding nodig hebben. Iedereen gaat soms gebukt onder lasten, worstelt soms met zonden en voelt nog pijn van wonden. Het is fijn en nodig daar ook bij stil te staan en te leren. Je wonden laten verzorgen, je laten verlossen van je eigen schuld en het wonder van vergeving leren kennen. Gewonde helpers veroorzaken vaak onbedoeld nieuwe wonden. Wij willen dat helpen voorkomen. Of je nu een vrijwilliger bent of een professional; iedereen neemt zichzelf mee. Iedereen is het waard zijn geest, ziel, lichaam en hart zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. Jezus zegt niet voor niets: “Heb je naaste lief als jezelf.” Dat vergeten heeft veel negatieve gevolgen. Zo helpt de ene bedelaar de andere bedelaar door te vertellen waar het brood te vinden is. Daarvoor is het nodig dat die eerste bedelaar heeft ontdekt waar het brood is, anders kan hij het ook niet doorvertellen. Ook zal die het moeten vertrouwen anders zal hij het ook niet zo gauw doorvertellen. Jezus zegt: Kom bij Mij als je honger hebt, of dorst.. Nog een veelgehoorde wijsheid die hier zeker ook op gaat: Je hebt eerst zelf zuurstof nodig, anders kan je geen maskers uitdelen aan anderen. Je valt halverwege neer.. Jezus zegt: Mijn last is licht! Heb je honger, heb je dorst, is je last te zwaar? Dan is ons onderwijs geschikt voor jou. Deelnemers kunnen zich bij ons opgeven als individuele deelnemer of als groep/team. Je kunt bij ons ook terecht voor een cursus op maat op een zelf aangegeven locatie.

Wat kun je verwachten tijdens de activiteiten?

We organiseren bij de tak ‘onderwijs’ verschillende soorten diepgaande activiteiten die vaak meerdere weken achter elkaar duren. Allemaal zijn ze gebaseerd op het woord van God en gaan we ervanuit dat degenen die meedoen aan deze activiteiten bezoeken dat Woord ook als basis in hun leven gebruiken. Het zijn geen kennismakingscursussen. De onderwerpen zijn gegrepen uit het leven met God in de praktijk van alle dag. We nemen tijd voor studie in de bijbel, oefeningen, gesprek en gebed. We willen graag dat deelnemers daadwerkelijk bemoedigd naar huis gaan en handvatten hebt gekregen waarmee ze thuis verder kunnen. Om te zien welke activiteiten er nu zijn, klik op deze site op ‘events’.

Waar vinden de activiteiten plaats?

We bepalen per activiteiten waar we dat zullen doen. In veel gevallen zal dat zijn bij ons op locatie, aan het Bredewater in Zoetermeer. In een ander geval kan het op de locatie zijn van degene die ons heeft uitgenodigd. Houd hiervoor op deze website het kopje ‘events’ in de gaten, ook in onze nieuwsbrief en op social-media zullen we de berichten plaatsen.

Wat kost het en hoe kan ik me aanmelden?

Afhankelijk van de duur en inhoud en locatie van de cursus of activiteit kijken we welke kosten daaraan verbonden zijn. Dit verschilt dus per activiteit. Het staat aangegeven op deze website onder ‘events’. Daar wordt ook duidelijk hoe je aanmelding verder verloopt.